Sierra-Lebensstil-sl-681308ab-Baum-Cab-Knauf 18,56 EUR*